fbpixelnoscript

ZAHTEV ZA REFUNDACIJU NOVCA

PRAVO NA REFUNDACIJU IMAJU:

 • a. Korisnici ciji se iznosi na fiskalnom računu ne slažu sa iznosom otkupa
  (Ukoliko je kurir naplatio više od iznosa na fiskalnom računu.)
  Napomene:
  - Neophodno je čuvati i priložiti fiskalni račun,
  - Izvod naplate kurirske službe prilaže vršilac usluge.
 • b. Korisnici čiji se isporučeni sadržaj ne slaže sa listom artikala iz pordžbenice.

NAPOMENA:

 • a. Pravo na refundaciju ostvaruju lica koja su punoletna.
 • b. Obavezno je priložiti fiskalni račun.
 • c. Pratiti instrukcije vršioca usluge za vraćanje robe (ukoliko je ima).
 • d. Ukoliko se zahtev za refundaciju odnosi na robu, novac se ne uplaćuje pre prijema i kontrole robe od stane vršioca usluge.
 • e. Ukoliko se zahtev za refundaciju odnosi na robu, obavezno je priložiti fiskalni račun.
 • f. Ukoliko se zahtev za refundaciju odnosi na robu, refundacija se ne vrši ukoliko artikli nisu u originalnom pakovanju.

FORMULAR ZA REFUNDACIJU: