fbpixelnoscript

USLOVI KUPOVINE

 • Sadržaj (cenovno, ilustrativno, informativno) sajta gradskibiro.rs, ažurira se prema instrukcijama izdavača, dobavljača, uvoznika.
 • Cene udžbenika ne mogu biti drugačije od onih koje je izdavač definisao ugovorom (Cene u svim maloprodajama moraju biti identične kao kod izdavača). Izdavač odredjuje dinamiku snabdevanja maloprodaja naslovima.
 • Odgovornost dostave, dinamike i planiranja isporuke paketa je u nadležnosti kurirske službe.
 • Odgovornost za ispravan unos broja telefona prilikom popunjavanja porudžbenice je isključivo na korisniku. Prilikom neispravno unetog broja telefona porudžbenica ne ulazi u proces obrade i isporuke.

Status "Naručeno na zahtev":

 • Sugeriše da roba sa notifikacijom "Naručeno na zahtev" nije trenutno na stanju ali je moguće nabaviti.
 • Rok dostave nije odredjen.
 • Nabavka i isporuka se uskladjuje sa izdavačem odnosno dobavljačem.

Dostava:

 • Dostava paketa vrši se na adresu iz porudžbenice.
 • Rok dostave je danas za sutra do 19 časova.
 • Rok dostave može biti izmenjen na zahtev korisnika usluge i to:
  a. Danas za danas po cenovniku usluge
  b. Danas za sutra do 12 časova po cenovniku usluge
 • Ukupan iznos se plaća po preuzimanju paketa.
 • Pristigla pošiljka sadrži fiskalni račun.

Informacije o slanju paketa

 • Obaveštenje o preuzimanju paketa od stane kurirske službe dostavljamo na e-mail adresu korisnika (e-mail iz porudžbenice).
 • Kurirska služba (Post Express) vrši dostavu prema internom planu dostave paketa.
 • Kurirska služba (Post Express) u pojedinim mestima ne vrši isporuku svakog radnog dana.
 • Kurirska služba (Post Express) je obavezna da dostavi informaciju o pristiglom paketu ukoliko korisnik nije na adresi.
 • Kurirska služba (Post Express) je u obavezi da pristigli paket čuva pet radnih dana u lokalnoj pošti ukoliko korisnik nije na adresi u trenutku dolaska kurira.
 • Isporuka se vrši prema dospelim porudžbenicama.
 • Pošiljalac nije u obavezi spajanja porudžbenica.
 • Pošiljalac ima diskreciono pravo provere podataka za isporuku.

Instrukcije za popunjavanje porudžbenice

 • Korisnik je u obavezi da prekontroliše upisane podatke.
 • U polju Grad ili mesto upisati precizno mesto za isporuku.
  (Npr. Beograd - Voždovac)
 • U polju Poštanski broj upisati precizno poštanski broj.
  (Npr. 11040)
 • Upisati broj mobilnog telefona.

Informacije u kojim slučajevima se ne vrši slanje/isporuka

 • U slučaju da podaci nisu kompletirani.
 • U slučaju da podaci nisu dobro upisani.
 • U slučaju da su podaci uopšteni.
 • U slučaju da se korisnik ne odaziva na telefonski poziv.
 • U slučaju da je u korisnik prethodnoj kupovini paket vratio, odbio i/ili slično.

Informacije o isporukama

 • Rok za isporuku je 48 časova
 • Rok za isporuku može biti pomeren u zavisnosti od dinamike dopune lagera od stane izdavača.
 • Rok za isporuku može biti pomeren ukoliko zavisi od uvoza naslova od strane izdavača.
 • Rok za isporuku može biti pomeren ukoliko izdavač štampa ili doštampava naslove.
 • Rok za isporuku može biti pomeren ukoliko uvoznik pomera rok dopune lagera maloprodaji.
 • Rok za isporuku teče od trenutka preuzimanja paketa od strane kurirske službe.

Izmena cena robe

 • Fiskalni račun je obavezan prilikom dostave paketa.
 • Izmena cena na sajtu gradskibiro.rs se vrši nakon nivelacije cena u maloprodaji.
 • Pošiljalac paketa je u obavezi da obavesti kupca ukoliko se ne slažu iznosi porudžbenice i fiskalnog računa.

Način plaćanja

 • Fizička lica plačaju gotovinom prilikom preuzimanja paketa.
 • Fizička lica koja su u procesu pretplate mogu platiti u 6 mesečnih rata.
 • Pravna lica mogu platiti virmanski.

Cenovnik isporuke:

Isporuka danas za sutra do 19 časova

Masa (kg) Iznos
0.0 – 0.5 242 RSD
0.5 – 2.0 292 RSD
2.0 – 5.0 340 RSD
5.0 – 10.0 460 RSD
10.0 – 20.0 660 RSD

Isporuka danas za sutra do 12 časova

Masa (kg) Iznos
0.0 – 0.5 250 RSD
0.5 – 2.0 300 RSD
2.0 – 5.0 390 RSD
5.0 – 10.0 510 RSD
10.0 – 20.0 700 RSD

Isporuka danas za danas

Masa (kg) Iznos
0.0 – 0.5 550 RSD
0.5 – 2.0 650 RSD
2.0 – 5.0 700 RSD
5.0 – 10.0 800 RSD
10.0 – 20.0 950 RSD