fbpixelnoscript

REKLAMACIJE NA NEIZVRŠENU DOSTAVU PAKETA

INSTRUKCIJE ZA PODNOŠENJE PRIMEDBE NA RAD KURIRSKE SLUŽBE:

 • 1. Rok za isporuku paketa je danas za sutra do 19 časova.
 • 2. Rok za isporuku počinje od trenutka kada korisnik dobije e-mail o preuzimanju paketa od strane kurirske službe.
 • 3. Ukoliko kurir ne isporuči paket na adresu koju je korisnik naveo u porudžbenici, paket je na čekanju u lokalnoj Pošti pet radnih dana od trenutka obaveštavanja.
 • 4. Korisnik je odgovoran za unos tačnih podataka za isporuku paketa.
 • 5. Sistem automatski šalje (dostavlja) kopiju porudžbenice na e-mail adresu koju je korisnik upisao.
 • 6. Ukoliko kopija nije dobijena u folder Inbox, pogledati da li se nalazi u foderu Spam (nepoželjna pošta)

PRAVO ŽALBE:

 • a. Izostavljanje obaveštenja o pristizanju pošiljke.
  (Ukoliko kupac nije na adresi uručenja i nije dostavljeno obaveštenje o pristiglom paketu).
 • b. Izostavljanje uručenja.
  (Ukoliko je kupac kod kuće a nije vršeno uručenje)
 • c. Izostavljanje uručenja i/ili obaveštenja o pristigloj pošiljci.
  (Ukoliko je kupac kod kuće a nije vršena isporuka i nije dostavljeno obaveštenje o pristigloj pošiljci)
 • d. Naplata poštarine van ugovorene sume.
  (informaciju o ukupanom iznosu za plaćanje korisnik dobija na e-mail nalog iz porudžbenice).
 • e. Pristizanje oštećenog paketa.
  (Korisnik ima pravo da odbije preuzimanje oštećenog paketa)
 • f. Kašnjenje isporuke paketa.
  (Isporuke se vrše danas za sutra do 19 časova, u pojedinim mestima isporuka se ne vrši svakog radnog dana)

FORMULAR ZA PODNOŠENJE REKLAMACIJE:

 • Reklamacije o propustima u radu kurirske službe biće dostavljeni direkciji Post Express, Savska br.2, Beograd.