fbpixelnoscript

INSTRUKCIJE ZA KUPOVINU UDŽBENIKA PUTEM PRETPLATE

OPŠTE INFORMACIJE:

 • Pretplata na udžbenike počinje u martu mesecu tekuće kalendarske, odnosno u drugoj polovini tekuće školske godine.
 • Pretplata je usmerena isključivo na narednu školsku godinu.
 • Cene udžbenika moraju biti po zvaničnom cenovniku izdavača
 • Korisnicima pretplate udžbenici se isporučuju po prioritetu.

INSTRUKCIJE ZA PORUČIVANJE:

 • Kreirati porudžbenicu
 • U polje Napomene o narudžbini (opciono) upisati "Pretplata"
 • Kontrola liste udžbenika sa izdavačima (vršilac usluge)
 • Preuzimanje potvrde o dostupnosti lagera
 • Preuzimanje instrukcija za plačanje

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:

 • Uplate se vrše nakon potvrde (odobrenja) od strane vršioca usluge i dobijenih instrukcija za plaćanje
 • Uplate se vrše na račun firme
 • Prilikom svake uplate obavezno je upisati poziv na broj
 • Poziv na broj je broj porudžbenice
 • Uplate bez poziva na broj odlažu isporuku (provera uplata)
 • Nakon uplate poslednje rate, prilikom preuzimanja udžbenika obavezno je dostavljanje fiskalnog računa.

POJAŠNJENJE INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE:

 • Poziv na broj je indetifikator korisnika kako bi se izbegla moguća isporuka drugom licu sa istim ličnim podacima.
 • Prikupljanje knjiga vršimo prema broju porudžbenice, odnosno njene liste.
 • Broj porudžbenice je povezan sa podacima za isporuku.

DINAMIKA UPLATE - RATE:

 • Plaćanje se vrsi u najviše šest rata. Raspored uplata:
 • I rata - najkasnije do 30.03. tekuće godine
 • II rata - najkasnije do 30.04. tekuće godine
 • III rata - najkasnije do 30.05. tekuće godine
 • IV rata - najkasnije do 30.06. tekuće godine
 • V rata - najkasnije do 30.07. tekuće godine
 • VI rata - najkasnije do 30.08. tekuće godine

Napomena: knjige mogu biti preuzete nakon uplacene poslednje rate.

ROK ISPORUKE:

 • Isporuka se vrši nakon uplate poslednje rate.
 • Rok isporuke je danas za sutra, 24 odnosno 48 časova u mestima gde se ne vrši isporuka svakim radnim danom.
 • Rok isporuke može biti pomeren ukoliko izdavač doštampava ili uvozi nove naslove (važi za udžbenike koji su obuhvaćeni izmenom nastavnog plana i programa za predstojeću školsku godinu).
 • Popuna lagera u maloprodajama zavisi isključivo od izdavača.

NAČIN PREUZIMANJA:

 • Isporuka na željenu adresu.
 • Cena usluge isporuke nije obuhvaćena ukupnom cenom u porudžbenici.
 • Iznos isporuke mora biti prikazan na fiskalnom računu.

UPITI I/ILI REKLAMACIJE:

 • Upiti o statusu paketa.
 • Upiti o dostupnosti lagera.
 • Pravo na reklamaciju imaju korisnici:
  1. Po pristizanju oštećene robe
  2. Po pristizanju neodgovarajućeg naslova

FORMULAR ZA PRETPLATU:

za savet roditelja - nije obavezno polje