fbpixelnoscript

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Nova izdanja udžbenika, izmenjenog sadržaja za osnovnu i srednju školu najčeše se mogu nabaviti početkom avgusta tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu. Dinamika snabdevanja tržišta udžbenicima nije kod svih izdavača ista, zavisi od toga da li se udžbenici štampaju u Srbiji, odnosno da li je naslove potrebno uvoziti. Bez obzira na pomenuto, izdavačima je cilj da najkasnije do 15. avgusta tekuće godine naslovi budu u potpunosti dostupni kupcima.

Cene udžbenika definišu isključivo izdavači. Maloprodaje koje se bave prodajom novih udžbenika moraju imati potpisan ugovor sa izdavačima što u praksi znači da knjige ne smeju biti prodavane po višoj ili nižoj ceni od one koje je propisao izdavač. Izdavač perodično niveliše cene školskih knjiga. Nivelacija cena u maloprodajama zavisi od ažurnosti izdavača.

Kupac ne treba da nabavlja školski probor i/ili udžbenike preko portala koji nemaju prijavljenu delatnost u APR-u. Svi registrovani prodavci ili sajtovi za Dropshipping imaju istaknut matični broj ili PIB preduzeća. Prodaja udžbenika preko interneta prodavca ne oslobadja od zakona o zaštiti potrošača i prava koje kupac ostvaruje korišćenjem ove vrste usluge.

Kupovina na rate preko interneta je moguća samo ukoliko prodavac ima mogućnost direktnog kontakta sa kupcem, odnosno mogućnost da proveri podatke i deponovane čekove. Procedura kupovine na više rata razlikuje se od portala do portala. Medjutim, sve procedure odnosno uslovi kupovine udžbenika na rate moraju biti jasno istaknuti na stranici sajta. S obzirom da deponovanu garanciju plaćanja, prodavac je u obavezi da kupcu dostavi udžbenike nakon uplate prve rate.

Internet knjižare samostalno donose odluku sa kojom kurirskom službom će sarađivati. Godišnjim ugovorom definisu se prava i obaveze izmedju pošiljaoca i kurirske službe, to uključuje cenu dostave, način dostave, regulisanje oštećenih paketa i povraćaj. Npr., on-line knjižara gradskibiro.rs sarađuje sa kurirskom službom Post Express, gde se prema ugovoru cena udžbenika odnosno robe i poštarina prikazuju kao jedan iznos na fiskalnom računu. Krajnji kupac plaća ukupan iznos prilikom podizanja paketa a Post Express naknadu za transport naplaćuje kroz mesečnu fakturu. U svakom slučaju, visina poštarine treba da bude jasno istaknuta na sajtu knjižare kako bi kupac mogao da uporedi iznose prilikom preuzimanja paketa.

Internet knjižare koje se bave prodajom školskog pribora, udžbenika i pratećeg školskog programa, moraju imati mehanizam za reklamacije. Reklamacije mogu da se odnose na: isporuku pogrešnog naslova ili robe, reklamacije na neizvršenu dostavu paketa ili naplatu koja nije u skladu sa iznosom fiskalnog računa odnosno poštarine. Obaveza kupca je da proveri ima li on-line prodaja registrovanu delatnost odnosno MB i PIB. Registrovane delatnosti podležu zakonskim odredbama i krajnji korisnik može lakše da ostvari svoja prava.

Ukoliko je registrovana delatnost i ukoliko krajnji kupac ima fiskalni račun, a tiče se kupovine preko interneta, pravo na refundaciju imaju samo punoletna lica. Refundacija ne može da se izvrši pre vraćanja robe uz priloženi fiskalni isečak. Vraćanje robe koja nije u skladu sa porudžbenicom najčešće ide na teret prodavca, mada to najčešće zavisi od poslovne politike internet knjižare odnosno prodaje. Preporuka je da se pre vraćanja robe za koju želite da izvršite refundaciju, fiskalni isečak kopira i kopiju zadržite kod sebe. Pravo na refundaciju se gubi ukoliko roba nije u originalnom pakovanju. Isto tako, pravo na refundaciju prestaje ukoliko zahtev nije osnovan, kao što je kupovina pogrešnog udžbenika ili druge robe koja je isporučena prema listi iz porudžbenice. Refundacija može da se odnosi na udžbenike, školski pribor, visinu dostave ukoliko nije u skladu sa fiskalnim računom. Način refundacije treba da bude jasno istaknut na stranici portala. Zakonski i knjigovodstveno refundacija treba da se izvrši na tekući račun kupca sa tekućeg računa firme/kompanije.