fbpixelnoscript

Ministarstvo nastavlja da oprema škole računarima, od septembra novi predmeti za petake

BEOGRAD, 10. avgusta 2017. (Beta) –  Od 1. septembra učenike petog razreda očekuju tri nova predmeta – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Tehnika i tehnologija i Informatika i računarstvo, a Ministarstvo prosvete će nastaviti da oprema škole računarima i zbog nastave Informatike i zbog povećanja digitalnih kompetencija zaposlenih, izjavila je danas pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković.

“U poslednja dva meseca opremili smo preko 40 škola računarskom opremom i ovih dana u škole u Srbiji stiže još 700 računara. Iz sredstava oportuniteta opremljeno je 10 škola, velika je i pomoć društveno odgovornih kompanija. Telekom oprema 20 kabineta, a mnoge kompanije su već donirale računare školama. Nastavićemo da opremamo škole računarima, ne samo zbog nastave Informatike, već i zbog ukupnog povećanja digitalnih kompetencija svih zaposlenih u školama. U tom smislu vazno je napomenuti da je sa Evropskom investicionom bankom dogovoren kredit za nabavku 4.600 računara”, rekla je Vesna Nedeljković agenciji Beta.

Ona je rekla da je Informatika i računarstvo iz izbornog statusa prešla u obavezni predmet, a da će jedna od novina biti programiranje kao deo nastavnog sadržaja.

“Prema do sada prikupljenim podacima, gotovo 70 odsto učenika se izjašnjavalo za Informatiku kao izborni predmet i u tom smislu škole su imale bolje ili lošije opremljene kabinete. U svim sprovedenim anketama i upitnicima koje su škole popunjavale nijedna ustanova se nije izjasnila da u potpunosti nema potrebne kapacitete za realizaciju nastave Informatike”, rekla je ona.

Na pitanje da li ima dovoljno kadrova za nastavu informatike Vesna Nedeljković je rekla da je preporuka direktorima škola da u okviru postojećih resursa, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme izvrše podelu časova, kao i da biraju nastavnike sa postojeće liste tehnoloških viškova, pa tek kada iscrpe te mogućnosti angažuju nova lica.

“Pretpostavka je da će se uvećati potreba za profesorima informatike, ali ne u velikoj meri, jer u ostalim razredima Informatika i dalje ima izborni status, pa sam fond nastavnika varira u zavisnosti od iskazanih želja učenika”, navela je ona.

Prema rečima pomoćnice ministra, kada je reč o predmetu Tehnika i tehnologija novina je u sadržajima vezanim za preduzetništvo kao važnu kompetenciju.

“U samom predmetu podstiče učenike na projektno planiranje, razvijanje ideje do proizvoda i njegovog plasmana, učenje praktičnim veštinama, takodje, u okviru ovog predmeta učenici će sticati znanja i modernih tehnologija”, kazala je Vesna Nedeljković.

Dodala da dosadašnji predmet Fizičko vaspitanje dobija nove nastavne sadržaje iz oblasti zdravstvenog vaspitanja, važne za pravilan rast i razvoj učenika, kao i sticanje opšte zdravstvene kulture.

“U pripremi su obuke za sve nastavnike fizičkog vaspitanja u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Uvodi se dodatna aktivnost koja je obavezujuća za učenike i nastavnike pod nazivom Obavezna fizička aktivnosti (čas i po nedeljno), koju škola planira u okviru godišnjeg plana i realizuje u skladu sa prostornim i ljudskim resursima, poštujući najbolji interes dece”, navela je Vesna Nedeljković.

Na pitanje da li sve škole u Srbiji imaju fiskulturne sale Vesna Nedeljković je rekla da na nemaju, ali da imaju prilagodjene i adaptirane prostore u kojima se odvija nastava fizičkog.

“Na sreću više je onih škola koje imaju pristojne, a neke i nove, savremene fiskulturne sale. Samo u ovoj godini izgradjeno je i obnovljeno više desetina fiskulturnih sala širom Srbije zahvaljujući Vladi Srbije, Kancelariji za javna ulaganja, Ministarstvu pravde i samom Ministarstvu”, dodala je ona.

Ona je ukazala da je jedan od ciljeva Ministarstva stvaranje optimalnih uslova za odvijanje nastave u svim sredinama.

“Zato apelujemo na lokalne samouprave da, izmedju ostalog, ulažu u održavanje i opremanje škola i zahvaljujući dobroj saradnji primetno je poboljšanje. Uvodjenje dodatnih fizičkih aktivnosti i nije ekplicitno vezano za fiskulturne sale… jer to može biti svakodnevno vežbanje, snalaženje u prirodi, turniri na otvorenom, klizanje, plivanje, a sve u zavisnosti od okruženja i podneblja u kome se škola nalazi”, kazala je Nedeljković.

Ona je objasnila da svi izborni predmeti sa liste B, medju kojima i predmet Čuvari prirode prelaze u slobodne nastavne aktivnosti.

“Škola je u obavezi da ponudi najmanje tri nastavne aktivnosti, od kojih učenik bira najmanje jednu. Učenici će birati aktivnost kojom zaista žele da se bave, a vreme, način, kao i mesto realizacije (da li će više biti ambijentalne nastave) planira nastavnik godišnjim planom rada u skladu sa stručnim uputstvom, kao i pProgramom rada škole i godišnjim planom rada škole”, navela je Vesna Nedeljković.