fbpixelnoscript

Verbić: Nov zakon o udžbenicima omogućava kvalitetne, a jeftinije udžbenike

BEOGRAD, 28. jula 2015. (Beta) – Ministar prosvete Srbije, Srđan Verbić izjavio je danas da bi nov Zakon o udžbenicima trebalo da obezbedi kvalitetne, a jeftinije udžbenike na svim jezicima nacionalnih manjina, kao i za decu sa posebnim potrebama.

“Zakon će omogućiti dostupnost kvalitetnog udžebenika, mi smo sada u srednjim školama imali udžbenike koji datiraju iz 1990-ih godina ili iz 1988. od kada datira naš najstariji udžbenik”, rekao je Verbić obrazlažući zakon u Skupštini Srbije.

On je naglasio da će se udžbenici štampati na svim jezicima nacionalnih manjina i da će njihova cena zaštiti budžet roditelja, jer kompleti udžbenika vise neće sadržati “naslove koji se ne u koriste u školi”.

Verbić je naglasio da zakon dozvoljava šest verzija udžbenika za jedan isti predmet, kao i da će se oni birati svake četvrte godine, a ne svake godine kao do sada.

“Niko ne želi da kupuje svake godine udžbenike, to povećava mogućnosti da se udžbenici nasleđuju i time se značajno štiti roditeljski budžet”, kazao je ministar i naglasio da nastavnici vise neće moći da zahtevaju od roditelja dodatni nastavni materijal koji nije odobrila nadležna komisija.

U samom zakonu je navedeno da će pravo na besplatne udžbenike imati socijalno ugrožene porodice, a da o ceni udžbenika odlučuje ministar uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva trgovine.

Navodeći da je izrada novog zakona trajala godinu dana i da je postignuta saglasnost najvećeg broja zainteresovanih strana, Verbić je kazao da zakona ne ograničava broj izdavača.

“Nećemo ograničavati učešće na javnom pozivu, svi će moći da učestvuju koji su registrovani za izdavačku delatnost, ali svi koji se pojave snose veću odgovornost”, rekao je Verbić.

On je naveo i da bi zakon trebalo da smanji korupciju u procesu odlučivanja i postupku izbora udžbenika, jer će se sada liste odobrivača udžbenika biti javne, kao i njihove kompetencije.

Po njegovim rečima ovaj zakon je i korak ka elektronskom udžbeniku jer se uvodi elektronski dodatak za one sadržaje koji se često menjaju. Uz to će učenici moći da o tome daju svoje mišljenje.

“U prošlom zakonu reč učenik je bila navedena samo 12 puta, a sada 50 puta. Ovaj zakon jeste namenjen učenicima i vrlo smo optimistični da će efekti biti vidljiv već sledeće godine”, ocenio je Verbić.

Govoreći o predlogu izmena Zakona o visokom obrazovanja, Verbić je kazao da se njime potvrđuje ono što je već dogovoreno sa studentima, a to je 48 bodova za upis u narednu godinu, umesto dosadašnjih 60.

Uz to, “Zakonom se više ne definiše broj rokova, već je ostavljeno visokoškolskim ustanovama da o tome odlučuju”, rekao je Verbić.

Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojima se usaglašava odlazak u penziju prosvetnih radnika u skladu sa Zakonom o radu.

Na osnovu izmena oni će moći da biraju da li će u penziju sa 40 godina radnog staža ili sa navršenih 65 godina života.

Po važećem zakonu prosvetni radnici su odlazili u penziju sa navršenih 40 godina radnog staža.