fbpixelnoscript

Verbić: Dug put do usvajana Zakona o visokom obrazovanju

BEOGRAD, 18. januara 2016. (Beta) – Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Srdjan Verbić izjavio je danas da do usvajanje novog Zakona o visokom obrazovanju “predstoji dug put”, ali da se na dnevni red prilikom izrade novog Predloga zakona  moraju staviti kadrovi i finansiranje visokog obrazovanja.

“Juče je počela priča o vanrednim parlamentarnim izborima. Znate da taj posao ne može da se radi dok traju izbor. Ono što je jako važno jeste da je ovaj tim spreman da uradi nacrt zakona i da taj nacrt ostane, ne kao zaveštanje jednog ministarstva, već akademske zajednice, kao zajednički stav šta treba menjati, da sledeća vlada ima jedan dobro promišljen nacrt zakon”, rekao je Verbić novinarima u Beogradu.

On je rekao da se na dnevni red prilikom izrade novog Predloga zakona na dnevni red moraju staviti kadrovi i finansiranje visokog obrazovanja.

“Ostali elementi imaju neku vrstu konsenzusa, ali kako se finansira visoko obrazovanje i ko se bira u zvanje i na koji način, o tome će biti potrošeno dosta reči”, kazao je Verbić i dodao da je na osnovu njegovog uvida u ono što su radile radne grupe, ne postoji saglasnost kako bi trebalo da izgleda finansiranje.

“Većina članova radnih grupa je za veću ulogu Univerziteta, odnosno za veću integraciju Univerziteta. Dok su članovi Radne grupe za finansiranje visokog obrazovanja za to da nosioci delatnosti budu fakulteti”, kazao je Verbić.

On je kazao da još uvek ne postoje predlozi zakona i da će nakon izveštaja radnih grupa, koje su na okupu od jula, Kooordinaciono telo sastavljeno od po dva predstavnika Ministarstva, Nacionlnog saveta za visoko obrazovanje, KONUS-a i Tima stručnjaka za reformu visokg obrazovanja napraviti prvu verziju novog zakona.

“Ovaj zakon nastaje iz potrebe akademske zajednice da predloži kako da se poboljša kvalitet i kako da se očuva kvalitet tamo gde je dostignut i kako da ispravimo neke nedostatke zakona i njegove primene u prošlosti”, rekao je Verbić i dodao da na promeni zakona nije insistirao niko spolja, na primer EU.

Danas je u Beogradu održan završni sastanak radnih grupa za izradu modela zakona o visokom obrazovanju, na kome su govorili i rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević i predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Dejan Popović.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević istakao je da je važno da u novom zakonu budu prihvaćeni opšteprihvaćeni principi poput autonomije univerziteta i jedinstvo nastave i istraživanja.

Vladeta Cvetković, koji je na čelu Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja, istakao je svoje lično mišljenje kada je reč o finansiranju fakulteta, koje je, kako je istakao, trenutno nelogično i nepravedno jer se u fomuli za izračunavanje šta će fakulteti dobiti ne koristi naučno istraživanje.

Važeći Zakon o visokom obrazovanju se primenjuje 11 godina.

Categories Vesti