fbpixelnoscript

Senat usvojio Pravilnik o utvrdjivanju neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova

BEOGRAD, 23. juna 2016. (Beta) – Senat Beogradskog Univerziteta (BU) usvojio je nekoliko važnih pravilnika, medju kojima je i Pravilnik o postupku utvrdjivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, zahvaljujući kojem će se lakše utvrdjivati da li je neki rad plagijat i sprovoditi mere kojima se počinioci sankcionišu.

Prorektor za poslovanje i razvoj kadrova BU Živan Lazović rekao je juče nakon sednice Senata da Pravilnik predvidja da nakon prijave Etička komisija matičnog fakulteta potencijalnog plagijatora vrši konsultacije s “plagijatorom” i učesnicima u tom postupku.

“Posle toga Komisija inicira formiranje stručne komisije na nivou članice Univerziteta, čiji članovi su dva člana fakulteta i jedan član grupacije odredjene nauke”, rekao je Lazović.

Prema njegovim rečima, prvostepeni postupak će se odvijati na fakultetu tako što stručna komisija podnosi izveštaj Etičkoj komisiji, i ako se prekršaj ustanovi, dostavlja se Naučno- nastavnom veću fakulteta, posle čega dekan izriče odgovarajuću meru, koja može da podrazumeva i oduzimanje zvanja.

“Lice okrivljeno za prekršaj ili podnosilac zahteva u drugostepenom postupku može da se obrati Odboru za profesionalnu etiku BU, i ako se ustanovi da je sumnja bila neosnovana, slučaj se vraća na početak”, rekao je Lazović.

On je ocenio da je jedno od najdelikatnijih pitanja komisije za izradu Pravilnika bilo da li će fakultet prikriti plagijat, da bi sačvao integritet, zbog čega su uvedeni prvostepeni i drugostepeni postupak.

Upitan da li je sporni doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog jedini sporan doktorat, on je kazao da se nije upuštao u utvrdjivanje plagijata u prethodnom periodu.

“Potrudili smo se da ako postoji sumnja da je bilo ko doprineo nekom od prekršaja, da se i protiv njih može podneti prijava. Predvideli smo i mogućnost da, ako je neosnovana optužba, podleže etičkom kodeksu”, rekao je Lazović.

Rektor BU Vladimir Bumbaširević rekao je da će za nekoliko dana pravilnici biti objavljeni u Univerzitetskom glasniku, a posle osam dana stupiće na snagu.

Prema njegovim rečima, sada BU ima celovit skup dokumenata koji moraju da se poštuju, ali koji mogu i da se menjaju ako se ustanove manjkavosti.

Na sednici su usvojeni i Kodeks profesionalne etike, Pravilnik o radu etičkih komisija i obora za profesionalnu etiku BU i Pravilnik o većima naučnih oblasti na BU, na čijoj izradi se dugo radilo.

Najviše polemike na sednici izazvalo je usvajanje Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na BU, odnosno tačka koja se odnosila na podnošenje izveštaja o radu redovnih profesora.

Pojedini učesnici rasprave smatrali su da nije potrebno da redovni profesori moraju da podnose izveštaj o svom radu, dok su drugi smatrali da je to neophodno da se radi na godišnjem nivou, dok su treći smatrali da redovan profesor mora da objavljuje radove ako želi da bude ponovo izabran.

Ti kriterijumi se odnose se i na ocenu pedagoškog rada, neophodnost iskustva u pedagoškom radu, javnost rada i drugo.

Pored toga, na sednici Senata usvojene su master akademske studije Studije migracija, 30 nastavnka BU je dobilo zvanje redovnog profesora, a 35 profesora je reizabrano za redovne profesore.

Odlučeno je i da se lista studenata koji upisuju Elektrotehnički smer kao samofinansirajući studenti proširi za 60 mesta – 40 na Elektrotehničkom smeru i 20 na smeru Softversko inženjerstvo.

Na sednici je usvojen i predlog Studentskog parlamenta da Dan studenata, 4. april, bude nenastavni dan.

Sednici je prisustvovala većina dekana fakulteta BU.

Categories Vesti