fbpixelnoscript

PARTNERSKI PROGRAM - REGISTRACIJA

[AffiliatesRegister]

USLOVI SARADNJE U PROGRAMU ZA PARTNERE:

 • Uslovi kupovine u partnerskom programu važe prema opštem pravilniku o kupovini i isporuci artikla.
 • Prilikom reklamacije i povraćaja robe provizija se ne obračunava.
 • Prilikom refundacije novca provizija se ne obračunava
 • Prilikom zamene artikla provizija se obračunava.
 • Za sve regularno preuzete pakete provizija se obračunava
 • Obračun za isplatu se vrši prema potvrdi o izvršenoj dostavi paketa kurirske službe.
 • Potvrde o izvršenoj dostavi paketa mogu biti ustupljene na uvid i usaglašavanje.

USLOVI ZA ISPLATU:

 • Iznos za uručene pakete može biti obračunat i isplaćen na zahtev partnera mesec za mesec
 • Iznos u sistemu pretplate može biti obračunat i isplaćen u oktobru tekuće godine nakon isteka poslednje rate.
 • Iznos za robu plaćenu na rate, može biti obračunat i isplaćen u mesecu uplate poslednje rate od strane kupca.
 • Isplate provizije mogu se vršiti jednom godišnje presekom stanja u poslednjem mesecu kalendarske godine (15. decembar).