fbpixelnoscript

Džudžo: Nisu obezbedjeni nedostajući udžbenici na bosanskom jeziku

BEOGRAD, 29. novembar (gradskibiro.rs) – Do početka ove školske godine, kao ni do danas, Zavod za udžbenike nije obezbedio nijedan od nedostajućih udžbenika na bosanskom jeziku, rekao je potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća zadužen za oblast obrazovanja na bosanskom jeziku Esad Džudžo.

On je u razgovoru za portal Gradski biro (Gradskibiro.rs)  rekao da su 24. marta u Beogradu Memorandum o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku i pismu potpisali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, JP Zavod za udžbenike i Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine.

“U skladu sa potpisanim Memorandumom, Zavod za udžbenike je preuzeo obavezu da obezbedi 27 nedostajućih udžbenika u modelu nastave na bosanskom jeziku za osnovnu školu. Do početka školske 2016/2017. godine, kao ni do dan danas, Zavod za udžbenike nije obezbedio nijedan od nedostajućih udžbenika”, rekao je Džudžo.

On je rekao da se radi  autorskim udžbenicima za prvi i drugi ciklus obaveznog obrazovanja i vaspitanja u oblastima od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu odnosno o objedinjenim dodacima udžbenicima – Svet oko nas, Priroda i društvo, Istorija, Muzička i likovna kultura, Gramatika bosanskog jezika za 6,7 i 8 razred osnovne škole, kao i udžbenici Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za 6,7 i 8 razred osnovne škole.

Na pitanje kada se može očekivati obezbjedjivanje nedostajućih udžbenika Džudžo je rekao da “posle nekoliko obavljenih razgovora ovih dana sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za udžbenike” BNV nije moglo dobiti preciznu informaciju, kada će učenici u nastavi na bosanskom jeziku dobiti nedostajuće udžbenike za osnovnu školu.

“O nedostajućim udžbenicima u modelu nastave na bosanskom jeziku za srednju školu do sada nije bilo ni govora, niti je bilo ko preuzeo obavezu o njihovom izdavanju i štampanju”, dodao je Džudžo.

U Zavodu za udžbenike navode da kad je reč o udžbenicima za bošnjačku nacionalnu zajednicu Zavod od 28 naslova (od 1. do 6. razreda) “Ministarstvu prosvete predao na odobrenje 27, dok za jedan čeka da od Nacionalnog vijeća Bošnjaka dobije rukopis”.

“Zavod je sve naslove Ministarstvu predao u roku koji je propisan Memorandumom, a Ministarstvo postupa u roku kojim ga obavezuje Zakon. S obzirom da se radi o roku od 90 dana (za odobrenje) upravo ovih dana očekujemo da ćemo ih od Ministarstva dobiti, tako će udžbenici odmah biti i štampati”, rečeno je Gradskom birou u Zavodu.

Dodaje se da se saradnja Zavoda i Nacionalnih saveta odvija na najbolji način.

“Udžbenici štampaju i dostavljaju u ritmu koji prati obaveze koje smo zajednički preuzeli. Svi rukopisi koje nam Saveti dostavljaju, Zavod u najkraćem roku obradjuje i stavlja u proceduru, tako da od strane Zavoda ne postoji zastoj u realizaciji”, navode u Zavodu.

Ministаr prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа Mlаden Šаrčević izjavio je u petak, 25. novembra dа je ministаrstvo posvećeno unаpredjivаnju kvаlitetа obrаzovаnjа nаcionаlnih mаnjinа koje žive u Srbiji.

Ministаr je ukаzаo i dа je ministаrstvo potpisаlo sа predstаvnicimа nаcionаlnih sаvetа Sporаzum o obezbedjivаnju nedostаjućih udžbenikа nа mаternjem jeziku u cilju pružаnjа rаvnoprаvnog pristupа obrаzovаnju, аli dа Nаcionаlni sаvet Albаnаcа još uvek nije obezbedio prevodioce kаko bi udžbenici zа učenike koju nаstаvu pohаdjаju nа аlbаnskom jeziku bili prevedeni.

Categories Vesti