Matematika 1 – Radni listovi (Matematičke stepenice) | Kreativni centar

670 RSD

Autori:

R. Prodanović, D. Kuzmanović

G. Nikolić, M. Đukalović

Šifra: 1MST

Opis

Zbirka zadataka iz matematike za utvrđivanje i uvežbavanje obaveznih sadržaja iz matematike za prvi razred osnovne škole. Osnovna namena ove zbirke je da dete napreduje onim tempom koji odgovara njegovim mogućnostima, interesovanjima i motivaciji.