Matematika 6 – Zbirka zadataka® | Kreativni centar

740 RSD

Autori:

Mirjana Stojsavljević Radovanović, Ljiljana Vuković

Jagoda Rančić, Zorica Jončić

Šifra: 6ZMAT

®iz kataloga ministarstva prosvete

Opis

Udžbenički komplet za matematiku u šestom razredu osnovne škole sastoji se iz tri knjige: „Matematika, udžbenik za 6. razred osnovne škole“ (1. i 2. deo) i „Matematika, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole“. Sadržaji ovih knjiga u celosti pokrivaju oblasti predviđene nastavnim planom i programom. Zbirka prati udžbenik i u njoj se nalazi pravo bogatstvo raznovrsnih zadataka za dalje vežbanje. Zadaci i u udžbeniku i u zbirci (ukupno 1850 njih) raznovrsni su, različitog nivoa težine, prilagođeni realnim situacijama, bliski interesovanjima savremene dece i često u korelaciji sa drugim nastavnim predmetima.