Matematika 1 – Radni udžbenik | Kreativni centar

720 RSD

Autori:

Simeon Marinković, Ljiljana Marinković

Dejan Begović

Opis

Ova knjiga je radni udžbenik koji omogućava savladavanje gradiva predviđenog programom za ovaj uzrast. Raznovrsni zadaci, pažljivo tematski koncipirani i praćeni funkcionalnim i podsticajnim ilustracijama, olakšavaju deci savladavanje gradiva i razbijaju predrasude o matematici kao teškom predmetu, što je od izuzetne važnosti kod dece na početku školovanja. Kompletno gradivo dato je u više tematskih celina, koje sadrže i zabavne zadatke pod nazivom „I ovo je matematika“, a svaka tematska celina završava se rezimeom „Šta smo naučili“.