Matematika 6 – Radni udžbenik 2. deo® | Kreativni centar

500 RSD

Autori:

Mirjana Stojsavljević Radovanović, Ljiljana Vuković

Jagoda Rančić, Zorica Jončić

Šifra: 62MAT

®iz kataloga ministarstva prosvete

Broj artikla: 978-86-7781-787-9 | ISBN Kategorije: ,

Opis

Udžbenički komplet za matematiku u šestom razredu osnovne škole sastoji se iz tri knjige: „Matematika, udžbenik za 6. razred osnovne škole“ (1. i 2. deo) i „Matematika, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole“. Sadržaji ovih knjiga u celosti pokrivaju oblasti predviđene nastavnim planom i programom. Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu. U okviru svake oblasti ređaju se nastavne jedinice onim redosledom kojim se uobičajeno obrađuju u praksi. Svaka tematska celina završava se rezimeom „Zapamti“, u kome je sistematizovano obrađeno gradivo.