2015 KC - OS - R01 Matematika - Kontrolne vezbe - 1KMA

Matematika 1 – Kontrolne vežbe | Kreativni centar

350 RSD

Autori:

Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović

Aleksandra Stefanović

Šifra: 1KMA

D01/2015

Broj artikla: 978-86-7781-792-3 | ISBN Kategorije: ,

Opis Proizvoda

Zbirka sadrži 14 kontrolnih zadataka organizovanih u dve grupe. Učitelj ima mogućnost da ih koristi za proveru znanja učenika ili za uvežbavanje pređenog gradiva. Na kraju svakog kontrolnog zadatka dati su opisi kojima se precizno objašnjava svaki zahtev u zadatku, čime se olakšava praćenje napredovanje učenika. Kontrolne vežbe su u skladu sa važećim nastavnim planom i programom.