Gradskibiro.rs | Uputstvo o kupovini

Dostava ili Lično preuzimanje
Napomena | Septembar & Oktobar
Provera porudžbenice
Broj porudžbenice
Obrada i isporuka
Status pošiljke
Način Plaćanja | Gotovinski i bezgotovinski.
Zamena
Predrag Jelenić
Menadžer Logistike i Prodaje
@ gradskibiro.rs
em
Bojana Milosavljevic
Nadzor Logistike i Prodaje
@ gradskibiro.rs
em
Nataša Paunović
Kontrola prodaje i isporuke
@ T.R. Spirit za gradskibiro.rs
em